November 23, 2014

8 Jenis Seni Khat

Tamadun Islam kaya dengan keseniannya. Antara seni yang menarik dalam tamadun Islam ialah  dalam penulisan. Hasil seni tulisan tangan dalam tamadun Islam dikenali sebagai seni khat. Seni khat terbahagi kepada 8 model utama. Antaranya:

1. Khat Kufi

khat kufi
Credt : Dr. Kufic

Khat Kufi berasal dari Kufah. Khat ini dijadikan hiasan pada bangunan masjid, bangunan pemerintah, kubah atau menara azan pada zaman Abasiah. Al-Quran yang pertama ditulis dalam bentuk khat kufi.

2. Khat Thuluth

khat thuluth

Khat Thuluth kebanyakannya digunakan untuk hiasan sahaja seperti yang terdapat dalam mashaf uthmani (Al-Quran), nama buku atau kitab dan untuk tujuan yang lain.

3. Khat Nasakh

khat nasakh

Tulisan khat jenis Nasakh ini paling banyak digunakan dalam penulisan buku-buku keagamaan. Tulisan khat jenis ini lebih mudah dibaca dan tidak mengelirukan. Khat Nasakh dilengkapkan oleh penulis Arab iaitu Al-Wazir Abu Aly Muhammad Ibn Muglah dan adiknya Abu Abdullah al-Hassan. Mereka mewujudkan peraturan untuk penulisan Khat Nasakh dengan menentukan panjang pendek huruf dan jarak antara huruf. 

4. Khat Farisi

khat farisi

Khat Farisi ini mula berkembang di Parsi. Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. Khat Farisi banyak digunakan dalam penulisan buku kesusasteraan, nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar. Karangan dalam bahasa Urdu juga ditulis dengan khat ini. Khat jenis ini digunakan dengan meluas di Parsi, Pakistan dan Turki.

5. Khat Riq’ah

khat riq'ah

Khat Riq’ah ini lebih mudah dan dapat ditulis dengan cepat. Khat Riq’ah ini sering digunakan un tuk tujuan surat menyurat dan digunakan oleh pelajar universiti untuk mengambil nota kuliah.

6. Khat Diwani

khat diwani

Diwani membawa erti catatan atau analogi karangan. Khat Diwani digunakan secara meluas semasa pemerintahan Sultan Khedewy sekitar tahun 1220H di Mesir. Khat ini turut berfungsi sebagai perhiasan selain untuk urusan rasmi seperti surat perjanjian, surat penghargaan dan sebagainya.

7. Khat Diwani Jali

khat diwani jali

Khat Diwani Jali mempunyai sedikit perbezaan berbanding khat Diwani. Khat Diwani Jali lebih banyak bentuk, rumit penulisannya, lebih cantik dan estatik. Khat Diwani Jali selalunya diubah dalam bentuk daun, perahu, ikan , burung dan sebagainya.

8. Khat Raihani

khat raihani

Khat Raihani hampir menyerupai khat Thuluth. Huruf khat Raihani agak besar dan panjang serta ditambah dengan tanda-tanda syakal.